Lucian Teodorovici – Director
T: 0752.293.698

M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarație de avere

Anca Maria Buzea – Director adjunct patrimoniu
T: 0748.116.442

M: ancamariabuzea@yahoo.com

Declarație de avere

Amelia Gheorghiță – Director adjunct

T: 0741.240.616

M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarație de avere

Elena Pruteanu – Contabil șef
T: 0755.842.418

M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarație de avere

Oana Melinte – Șef Serviciu Muzee
T: 0747.499.404

M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarație de avere

Florin Lăzărescu – Șef Serviciu Editură și Publicații
T: 0747.499.400

M: flazarescu@gmail.com

Declarație de avere

Iulian Pruteanu – Șef Birou programe culturale și valorificare patrimoniu
T: 0749.211.897

M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarație de avere

Marcel Buzea – Șef Birou Tehnic-administrativ
T: 0744.635.698

M: marcelbuzea@yahoo.com

Declarație de avere

Vasile Artene – Șef Formație muncitori
T: 0741.280.100

M: viorelartene@yahoo.com

Declarație de avere