Nr. 1235/22.03.2022

Nume și prenume candidat

Punctaj probă scrisă

Rezultatul probei scrise

Popa Daniela-Cătălina

100

ADMIS

 

Rezultatul va fi afișat în data de 23.03.2022, ora 14.00.

Eventualele contestații la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru pentru funcția de execuție referent contabilitate, studii superioare, grad I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena – președinte

  2. Semenov Dan – membru

  3. Grigoriu Corneliu- membru

         Maria Cristian – secretar