Nr. 676/18.02.2022

Nume și prenume candidat

Punctaj probă scrisă

Rezultatul probei scrise

Istrate Loredana-Elisabeta

100

ADMIS

 

Rezultatul va fi afișat în data de 21.02.2022, ora 14.00.

Eventualele contestații la proba scrisă a examenulului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru pentru funcția de execuție economist, studii superioare, grad I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena – președinte

  2. Aron Alina Virginia – membru

  3. Grigoriu Corneliu– membru

         Maria Cristian – Secretar