Nr. 3380/08.07.2022

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultatul  probei scrise
Chelariu Cristinel-Constantin 96 ADMIS

 

Rezultatul va fi afișat în data de 11.07.2022, ora 14.00.

Eventualele contestații la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru pentru funcția de execuție gestionar-custode, studii medii, treaptă profesională I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.