Nr. 333/27.01.2022

Nume și prenume candidat Punctaj  probă scrisă Rezultat final al examenului
Aron Alina-Virginia 100 ADMIS

 

Afișarea se va face la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, și pe site-ul oficial al instituției.
Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

          Comisia de examinare:

  1. Florin Lăzărescu (președinte);

  2. Georgiana Leșu (membru);

  3. Corneliu Grigoriu (membru);

          Maria Cristian (secretar);