Nr. 1352/29.03.2022

Nume și prenume candidat

Punctaj probă scrisă

Rezultatul final al examenului

Popa Daniela-Cătălina

100

ADMIS

 

Afișarea se va face și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena – președinte

  2. Semenov Dan – membru

  3. Grigoriu Corneliu – membru

          Cristian Maria- secretar