Nr. 795/25.02.2022

Nume și prenume candidat

Punctaj probă scrisă

Rezultatul final al examenului

Istrate Loredana-Elisabeta

100

ADMIS


Afișarea se va face la sediul
Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, și pe site-ul oficial al instituției.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena – președinte

  2. Aron Alina Virginia – membru

  3. Grigoriu Corneliu – membru

           Maria Cristian – secretar