Nr. 2.908 / 31.05.2024

Număr dosar

Punctaj probă scrisă Rezultatul final al examenului
2.503 / 14.05.2024 83,33

ADMIS

Afișarea se va face la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, și pe site-ul oficial al instituției.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.