Nr. 2663/08.06.2022

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultatul final al examenului
Cană Dora-Alexandra 100 ADMIS

 

Afișarea se va face și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.