Nr. 6535/29.12.2021

Nume și prenume candidat Punctaj final probă scrisă Rezultat final al examenului
Acostăchioaie Irina 100 ADMIS

 

Afișarea se va face la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, și pe site-ul oficial al instituției.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Comisia de examinare:

  1. Lăcrămioara Agrigoroaiei – președinte
  2. Indira Spătaru – membru
  3. Corneliu Grigoriu– membru

Maria Cristian – secretar