Nr. 3518/01.07.2024

Număr dosar

Punctaj probă scrisă

Rezultatul final al examenului

3195/12.06.2024

96,67

ADMIS

3189/12.06.2024

93.67

ADMIS

Afișarea se va face la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, și pe site-ul oficial al instituției.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.