Situaţia rezultatelor obţinute la proba scrisă a concursului de ocupare a postului vacant de referent IA, cu studii medii

Data de organizare a probei scrise 14.05.2018

Nr. Crt. Nume candidat Punctaj

final obţinut la proba scrisă

Rezultat  obţinut la proba scrisă
1 AXINTE ADRIANA Nu s-a prezentat  
2 BABA CONSTANTIN Nu s-a prezentat  
3 BARBU CRISTINEL Nu s-a prezentat  
4 BERLEA MIHAELA Nu s-a prezentat  
5 CREȚU CĂTĂLINA 25,17 RESPINS
6 MUNTEANU FLORICA 42 RESPINS
7 OCHIANĂ LILIANA Nu s-a prezentat  
8 PAPUC MARIANA Nu s-a prezentat  
9 PINTILIE LILIANA 27,5 RESPINS
10 RĂUCESCU DANIELA-LĂCRĂMIOARA Nu s-a prezentat  
11 TĂBUȘCĂ BEATRICE-ANDA Nu s-a prezentat  
12 TĂTĂRĂȘANU CRISTINA-ANCA 57,67 ADMIS
13 TONIGARIU DENISA-ELENA Nu s-a prezentat  

  

                Observaţie:  numai candidaţii care obţin minimum 50 de puncte sunt declaraţi admişi în vederea susţinerii probei următoare (în acest caz fiind vorba despre interviu).

                Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 15.05.2018  la ora  15,30.

                Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  16.05.2018,  ora 15,30, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

                Interviul se va susţine în data de 17.05.2018, la ora 10, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

                La interviu  pot participa numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

                 Comisia de examinare :

  1. Pruteanu Elena – Preşedinte ;
  2. Semenov Dan – Membru;
  3. Popa Daniela-Cătălina – Membru;
  4. Ţîmpu Rosana – Secretar.