MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAŞI

Nr._4248/25.09.2018

Situaţia rezultatelor obţinute la proba scrisă la concursului de ocupare a postului vacant de operator date I, cu studii medii organizat în data de 24 septembrie 2018

Nr. Crt. Nume dosar / candidat Punctaj acordat examinator Pruteanu E. Punctaj acordat examinator Popa C. D. Punctaj acordat examinator Teodorivici A.   Punctaj final   Rezultat  obţinut la proba scrisă
1 3172 RETRAS RETRAS RETRAS RETRAS RETRAS
2 3767 RESPINS RESPINS RESPINS RESPINS RESPINS
3 3774 91,00 93,00 92,00 92,00 ADMIS

            Observaţie:  numai candidaţii care obţin minimum 50 de puncte sunt declaraţi admişi în vederea susţinerii probei următoare (în acest caz fiind vorba despre proba practică).

            Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 25.09.2018  la ora  10,00.

            Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  26.09.2018,  ora 15,30, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

            Proba practică a acestui concurs se va susţine în data de 27.09.2018, la ora 10,00  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

            La proba practică  pot participa numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

            Comisia de examinare:

            1. Pruteanu Elena                                                    – președinte;

            2. Popa Daniela-Cătălina                                        – membru;

            3. Teodorovici Olivia-Adela                                   – membru;

            4. Semenov Dan                                                      – secretar.