MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAŞI

Nr. 4785 /24.10.2018

Situaţia rezultatelor obţinute la proba scrisă a concursului de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare organizat în data de 23 octombrie 2018

Nr. Crt. Nume dosar / candidat Punctaj acordat examinator Pruteanu E. Punctaj acordat examinator Păncescu Mihaela Alina Punctaj acordat examinator Aron Alina Virginia   Punctaj final   Rezultat  obţinut la proba scrisă
1 4187/21.09.2018 74 78 75,50 75,83 ADMIS
2 4276/26.09.2018 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT

            Observaţie:  numai candidaţii care obţin minimum 50 de puncte sunt declaraţi admişi în vederea susţinerii probei următoare (în acest caz fiind vorba despre proba practică).

            Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 24.10.2018  la ora  8,30.

            Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  25.10.2018,  ora 15,00, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

            Proba de interviu a acestui concurs se va susţine în data de 26.10.2018, la ora 10,00  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

            La proba de interviu  pot participa numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

            Comisia de examinare:

            1. Pruteanu Elena                                                    –  președinte;

            2. Păncescu  Mihaela-Alina                                    – membru;

            3. Aron Alina-Virginia                                           – membru;

            4. Semenov Dan                                                      – secretar.