Nr. Crt. Număr dosar concurs Punctaj

final obţinut la proba practică

Rezultat  obţinut la proba practică
1 2724/12.06.2018 96,67

ADMIS

 

              Observaţie:  numai candidaţii care obţin minimum 50 de puncte sunt declaraţi admişi în vederea susţinerii probei următoare (în acest caz fiind vorba despre interviu).

                Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 29.06.2018  la ora   15,00.

                Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  02.07.2018,  ora 15, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

                Interviul  se va susţine în data de 03.07.2018, la ora 9, la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

                La interviu  pot participa numai candidaţii declaraţi admişi la proba practică.

Comisia de examinare :

  1. Buzea Marcel                                 –Preşedinte ;
  2. Melinte Daniela-Oana               –Membru;
  3. Artene Vasile                                 –Membru;
  4. Ţîmpu Rosana                              –Secretar.