Situaţia rezultatelor obţinute la proba interviu a concursuluidesfăşurat în data de 02.10.2018 pentru postul vacant de  operator date I, cu studii medii

                        În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 3 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea    Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar          vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale             imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de    examinare a concursului pentru ocuparea postului vacant de operator date I, cu studii medii organizat în data de 02 octombrie 2018:

Nr. Crt. Număr dosar  candidat Punctaj final acordat la proba de interviu Rezultat  obţinut la proba de interviu
1 3172 RETRAS RETRAS
2 3767 RESPINS RESPINS
3 3774 97.33 ADMIS

                        Conform prevederilor art.29, alin.3, lit.a din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar      vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale             imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, sunt declarați            admiși la proba de interviu, candidații care au obținut minim 50 puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

                        Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 03.10.2018.

            Comisia de examinare:

            1. Pruteanu Elena                                                    – președinte;

            2. Popa Daniela-Cătălina                                        – membru;

            3. Teodorovici Olivia-Adela                                   – membru;

            4. Semenov Dan                                                     – secretar.