MUZEUL NAȚIONAL AL  LITERATURII ROMÂNE IAŞI

Situaţia rezultatelor obţinute la proba interviu

a concursului desfăşurat în data de 27.08.2018

pentru postul vacant de supraveghetor muzeu

În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 3 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare a concursului pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor muzeu, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. Crt.Număr dosar  candidatPunctajfinal acordat la proba de interviuRezultat  obţinut la proba de interviu
13443/2018100,00ADMIS

            Conform prevederilor art.29, alin.3, lit.a din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, sunt declarați admiși la proba de interviu, candidații care au obținut minim 50 puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

            Conform prevederilor art.31 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba de interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

            Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 28.08.2018 la ora   9,00.

            Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  29.08.2018,  ora 15,30, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

            Comisia de examinare :

  1. Terente Laura                               Preşedinte ;
  2. Leșu Georgiana                             Membru;
  3. Panțiru Beatrice                            Membru;
  4. Pruteanu Elena                              Secretar.