Nr. 446/03.02.2020

Situația rezultatelor finale obținute la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru trei funcții contractuale de execuție muzeograf, studii superioare, grad I, examen organizat în data de 30.01.2020

Nume și prenume candidat Punctaj final probă scrisă Rezultat final al examenului
Agrigoroaiei Lăcrămioara 95,66 ADMIS
Leonte Diana-Lona 91,66 ADMIS
Panțiru Beatrice-Iuliana 93 ADMIS

 

Rezultatele au fost afișate astăzi, 03.02.2020, ora 14.00.

Eventualele contestații la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru trei funcții contractuale de execuție muzeograf, studii superioare, grad I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Comisia de examinare:

  1. Melinte Oana-Daniela – Președinte
  2. Tacu Andreea              – Membru
  3. Grigoriu Corneliu – Membru
  4. Cristian Maria – Secretar