Nr. 497/05.02.2020

Situația rezultatelor finale obținute la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de execuție tehnoredactor, studii superioare, grad I, examen organizat în data de 03.02.2020.

 

Nume și prenume candidat Punctaj final probă scrisă Rezultat final al examenului
Drugescu Roxana-Maria 99,33 ADMIS

 

Rezultatele au fost afișate astăzi, 05.02.2020, ora 14.00.

Eventualele contestații la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru pentru funcția de execuție tehnoredactor, studii superioare, grad I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Comisia de examinare:

  1. Lăzărescu Florin – Președinte
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – Membru
  3. Grigoriu Corneliu – Membru
  4. Cristian Maria – Secretar