Nume și prenume candidat Punctaj final probă scrisă Rezultat final al concursului pt postul de șofer la proba scrisă
ALDEA TOMITA-MUGUREL ABSENT RESPINS
ABABEI SORIN-CONSTANTIN 92 ADMIS

Rezultatele au fost afisate astăzi 06.08.2019, ora 16.00.

Eventualele contestații la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post  vacant de sofer grad I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.

Comisia de examinare:

       1. Buzea Marcel          – președinte,

       2. Artene Vasile           – membru,

       3. Aron Alina Virginia – membru,

       4. Cristian Maria          – secretar.