Nume și prenume candidat Punctaj final probă practică Rezultat final al concursului pt postul de șofer la proba practică
ABABEI SORIN-CONSTANTIN 95 ADMIS

Rezultatele au fost afisate astăzi 12.08.2019, ora 16.00.

Eventualele contestații la proba practică a concursului pentru ocuparea unui post  vacant de sofer grad I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.

Comisia de examinare:

       1. Buzea Marcel          – președinte,

       2. Artene Vasile           – membru,

       3. Aron Alina Virginia – membru,

       4. Cristian Maria          – secretar.