Nume și prenume candidat Punctaj final probă de interviu Rezultat final al concursului pt postul de șofer la proba de interviu
ABABEI SORIN-CONSTANTIN 94,66 ADMIS

Rezultatele au fost afisate astăzi 19.08.2019, ora 16.00.

Eventualele contestații la proba de interviu a concursului pentru ocuparea unui post  vacant de sofer grad I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.

Comisia de examinare:

       1. Buzea Marcel          – președinte,

       2. Artene Vasile           – membru,

       3. Aron Alina Virginia – membru,

       4. Cristian Maria          – secretar.