Situaţia rezultatelor finale obţinute la concursul finalizat în data de 09.08.2017 pentru postul  vacant de  economist II

 

 

Nr. Crt. Nume candidat Punctaj

 obţinut la proba scrisă

Punctaj

obţinut la interviu

Punctaj total al concursului Rezultat  final al concursului
1 ISTRATE LOREDANA-ELISABETA 93,7 80 86,85 ADMIS

 

 

                Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 10.08.2017, ora  15.

                Eventualele contestaţii se pot depune până la data de 11.08.2017, ora 15 la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași din mun. Iași, str. V. Pogor, nr.4 .

 

 

Comisia de examinare :

  1. Pruteanu Elena –Preşedinte ;
  2. Popa Daniela-Cătălina –Membru;
  3. Lăzărescu Florin -Membru;
  4. Ţîmpu Rosana –Secretar.