Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nume și prenume candidat Punctaj final obținut  la proba scrisă Punctaj final acordat la proba practică Punctaj final acordat la proba de interviu Punctaj final al concursului Rezultat  final al concursului
ALDEA TOMITA-MUGUREL   absent   –   –   –   RESPINS
ABABEI SORIN-CONSTANTIN   92   95   94,66   93,88   ADMIS

În conformitate cu prevederilor art.40, alin.1 și alin.2 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații  declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vcacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

            Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Rezultatele au fost afisate astăzi 20.08.2019, ora 16.00.

Comisia de examinare:

       1. Buzea Marcel          – președinte,

       2. Artene Vasile           – membru,

       3. Aron Alina Virginia – membru,

       4. Cristian Maria          – secretar.