Situaţia rezultatelor finale obţinute  la concursul de recrutare din data de 14.05.2018 (proba scrisă) pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție de referent IA, cu studii medii, din cadrul Compartimentului Financiar-contabil

 

Având în vedere prevederile art. 34 alin. 3 din  Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. Crt. Nume candidat Punctaj final

 obţinut la proba scrisă

Punctaj final

obţinut la interviu

Punctaj final al concursului Rezultat  final al concursului
1 TĂTĂRĂȘANU CRISTINA-ANCA 57,67 97,67 77,67 ADMIS
2 MUNTEANU FLORICA 42 RESPINS
3 PINTILIE LILIANA 27,5 RESPINS
4 CREȚU CĂTĂLINA 25,17 RESPINS
5 AXINTE ADRIANA NEPREZENTAT
6 BABA C-TIN NEPREZENTAT
7 BARBU CRISTINEL NEPREZENTAT
8 BERLEA MIHAELA NEPREZENTAT
9 OCHIANĂ LILIANA NEPREZENTAT
10 PAPUC MARIANA NEPREZENTAT
11 RĂUCESCU DACIELA-LĂCRĂMIOARA NEPREZENTAT
12 TĂBUȘCĂ BEATRICE-ANDA NEPREZENTAT
13 TONIGARIU DENISA-ELENA NEPREZENTAT

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 și alin. 2 din Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public,  candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie.

Rezultatele finale ale concursului au fost afişate astăzi, în data de 22.05.2018, ora 15,30.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena – Preşedinte ;
  2. Semenov Dan – Membru;
  3. Popa Daniela-Cătălina – Membru;
  4. Ţîmpu Rosana – Secretar.