Nr. 1254/27.03.2020

 

Situația rezultatelor finale la proba scrisă a examenului de promovare în treapta profesională, pentru funcția contractuală de execuție gestionar-custode, studii medii, grad IA, cu proba scrisă în data 25.03.2020, ora 11.00

 

Nume și prenume candidat Punctaj final probă scrisă Rezultat final al examenului
Pavel  Elena-Simona 100 Admis

 Rezultatele au fost afișate astăzi, 27.03.2020, ora 14.00.

Eventualele contestații la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru pentru funcția de execuție gestionar-custode, studii medii, grad IA, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Comisia de examinare:

  1. Melinte Oana-Daniela                 – Președinte
  2. Mocanu-Irimita Corina-Oana    – Membru
  3. Grigoriu Corneliu                         – Membru
  4. Cristian Maria                               – Secretar