Nr. 5661/17.11.2023

Având în vedere contestația înregistrată la Muzeul Național al Literaturii Române Iași cu nr. 5638/16.11.2023, depusă de către candidatul cu nr. de dosar 5180/27.10.2023, prin care se contestă rezultatul obținut la proba scrisă a concursului de ocupare a unui post vacant de muzeograf, studii superioare, debutant, probă desfășurată în data de 14.11.2023, ora 11.00, în conformitate cu prevederile art. 55 și ale art. 56 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar, comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin Decizia nr. 102 din 18.10.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nr. dosarului de concurs Punctaj
obținut la
proba scrisă
Rezultatul obținut în urma contestației la proba scrisă Rezultatul Final al Contestației
ADMIS/
RESPINS
1 5180/27.10.2023 47,33 37,66 RESPINS

Comisia de soluționare a contestațiilor, în urma reevaluării probei scrise, a respins contestația formulată de către candidatul cu nr. de dosar 5180/27.10.2023.

Conform art. 58 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afișat astăzi, 17.11.2023, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.