PROCES-VERBAL nr. 2609/17.05.2024

 

Comisia de examinare, numită prin Decizia nr. 42/07.05.2024 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, s-a întrunit azi, 17.05.2024, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la examenul de promovare în grad imediat superior, pentru funcția contractuală de muzeograf, studii superioare, grad IA, examen ce va fi organizat de către Muzeul Național al Literaturii Române Iași în data de 27.05.2024, ora 11:00.

Pentru examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de muzeograf, studii superioare, grad IA, s-a înscris un candidat.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru examen, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

Nume dosar

Referat de evaluare

Copii evaluări din ultimii 3 ani

Cerere de înscriere la examen

Adeverința de salariat

Status dosar

1

2503/14.05.2024

DA

DA

DA

DA

ADMIS

Prezentul proces-verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare în grad imediat superior, pentru funcția contractuală de muzeograf, studii superioare, grad IA, poate fi contestat până la data de 21.05.2024, ora 15:00.

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal va fi afișat în data de 20.05.2024, ora 15:00, la sediul instituției.