PROCES-VERBAL nr. 3299/18.06.2024

Comisia de examinare, numită prin Decizia nr. 61/07.06.2024 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, s-a întrunit azi, 18.06.2024, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la examenul de promovare în grad imediat superior, pentru funcția contractuală de muzeograf, studii superioare, grad I, examen ce va fi organizat de către Muzeul Național al Literaturii Române Iași în data de 26.06.2024, ora 11:00.

Pentru examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de muzeograf, studii superioare, grad I, s-a înscris un candidat.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru examen, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.
Număr dosar Referat de evaluare Copii evaluări din ultimii 3 ani Cerere de înscriere la examen Adeverința de salariat Status dosar
1 3159/11.06.2024 DA DA DA DA ADMIS

Prezentul proces-verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare în grad imediat superior, pentru funcția contractuală de muzeograf, studii superioare, grad I, poate fi contestat până la data de 20.06.2024, ora 15:00.

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Prezentul proces-verbal va fi afișat în data de 19.06.2024, ora 15:00, la sediul instituției.