Nr. 1532/07.04.2022

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 24/14.03.2022 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

    1. Pruteanu Iulian – președinte;
    2. Cană Dora-Alexandra – membru;
    3. Leonte Diana-Lona – membru;

Cristian Maria – secretar;

s-a întrunit azi, 07.04.2022, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf cu studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 14.04.2022.

La concurs s-a înscris un număr de 9 (nouă) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Nume, prenume

Situația dosarului: ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii

1

Coșeri Andreea

ADMIS

2

Drugescu Roxana-Maria

ADMIS

3

Lungu Anca

ADMIS

4

Moraru Cezara-Cristina

ADMIS

5

Murdzek Lucia-Maria ADMIS

6

Uretu Andreea ADMIS

7

Vrabie Diana ADMIS

8

Zaharia Iulia ADMIS

9

Zaițev Eugenia ADMIS

Prezentul proces-verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf II, studii superioare, cu proba scrisă în data de 14.04.2022, poate fi contestat până în data de 08.04.2022, ora 15:00.