Proces-verbal nr. 990/03.03.2023

Comisia de concurs numită prin Decizia nr. 8/10.02.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

1. Pruteanu Elena – președinte;
2. Istrate Loredana-Elisabeta – membru;
3. Aron Alina-Virginia – membru;
Cristian Maria – secretar;

s-a întrunit azi, 03.03.2023, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate, studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 10.03.2023.
La concurs s-a înscris un candidat.

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

 Nr. crt. Număr dosar   Situația dosarului:ADMIS/RESPINS   Motivul respingerii
1  841/27.02.2023 ADMIS

 
Prezentul proces-verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la examenul pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate, studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 10.03.2023, poate fi contestat până în data de 07.03.2023, ora 15:00.