Proces-verbal nr. 1462/30.03.2023

Comisia de concurs numită prin Decizia nr. 14/10.03.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Pruteanu Elena – președinte;
  2. Istrate Loredana-Elisabeta – membru;
  3. Aron Alina-Virginia – membru;

Cristian Maria – secretar;

s-a întrunit azi, 30.03.2023, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate, studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 06.04.2023.

La concurs s-au înscris doi candidați.

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:
 

Nr. crt. Număr dosar Situația dosarului: ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 1284/24.03.2023 ADMIS
2 1328/28.03.2023 ADMIS

 

Prezentul proces-verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate, studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 06.04.2023, ora 11.00, poate fi contestat până în data de 03.04.2023, ora 15:00.