Proces-verbal nr. 5.502/08.11.2023

Comisia de concurs numită prin Decizia nr. 102/18.10.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, s-a întrunit azi, 08.11.2023, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf, studii superioare, debutant, cu proba scrisă în data de 14.11.2023.

La concurs s-au înscris 19 (nouăsprezece) candidați.

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Număr dosar

Situația dosarului: ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii

1.

5.146/26.10.2023

ADMIS

2.

5.180/27.10.2023

ADMIS

3.

5.181/27.10.2023

ADMIS

4.

5.297/31.10.2023

ADMIS

5.

5.298/31.10.2023

ADMIS

6.

5.302/31.10.2023

ADMIS

7.

5.400/02.11.2023

ADMIS

8.

5.407/02.11.2023

ADMIS

9.

5.433/03.11.2023

RESPINS

Nu a prezentat adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului

10.

5.434/03.11.2023

ADMIS

11.

5.441/03.11.2023

ADMIS

12.

5.442/03.11.2023

ADMIS

13.

5.460/06.11.2023

ADMIS

14.

5.461/06.11.2023

ADMIS

15.

5.462/06.11.2023

ADMIS

16.

5.464/06.11.2023

ADMIS

17.

5.465/06.11.2023

ADMIS

18. 5.466/06.11.2023

ADMIS

19.

5.469/06.11.2023

ADMIS

Prezentul proces-verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf, studii superioare, debutant, cu proba scrisă în data de 14.11.2023, ora 11.00, poate fi contestat până în data de 09.11.2023, ora 15:00.