Proces-verbal nr. 6165/15.12.2023

Comisia de concurs numită prin Decizia nr. 120/22.11.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Panțiru Beatrice-Iuliana – președinte;
  2. Honcu Ana – membru;
  3. Spătaru Indira – membru;

Cristian Maria – secretar;

s-a întrunit azi, 15.12.2023, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf, studii superioare, debutant, cu proba scrisă în data de 21.12.2023.

La concurs s-au înscris 16 (șaisptezece) candidați.

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Număr dosar Situația dosarului: ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 5967/05.12.2023 ADMIS
2 5980/06.12.2023 ADMIS
3 5987/06.12.2023 ADMIS
4 6011/07.12.2023 ADMIS
5 6012/07.12.2023 ADMIS
6 6017/07.12.2023 ADMIS
7 6035/08.12.2023 ADMIS
8 6062/11.12.2023 ADMIS
9 6083/12.12.2023 ADMIS
10 6087/12.12.2023 ADMIS
11 6094/12.12.2023 ADMIS
12 6095/12.12.2023 ADMIS
13 6098/12.12.2023 ADMIS
14 6114/13.12.2023 ADMIS
15 6123/13.12.2023 ADMIS
16 6127/13.12.2023 ADMIS

Prezentul proces-verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf, studii superioare, debutant, cu proba scrisă în data de 21.12.2023, ora 11.00, poate fi contestat până în data de 18.12.2023, ora 15:00.