Proces-verbal nr. 140/08.01.2024

Comisia de concurs numită prin Decizia nr. 127/08.12.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  • Buzea Marcel – președinte;
  • Artene Vasile – membru;
  • Hohaci Radu – membru;
  • Cristian Maria – secretar;

s-a întrunit azi, 08.01.2024, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat (instalator), debutant, cu proba scrisă în data de 12.01.2024.

La concurs s-a înscris 1 (un) candidat.

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Număr dosar Situația dosarului: ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii

1

6338/28.12.2023 ADMIS

Prezentul proces-verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat (instalator), debutant, cu proba scrisă în data de 12.01.2024, ora 11.00, poate fi contestat până în data de 09.01.2024, ora 15:00.