Proces-verbal nr. 5526/09.11.2023

 

Comisia de concurs numită prin Decizia nr. 103/18.10.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, s-a întrunit azi, 09.11.2023, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de gestionar-custode sală, studii medii, debutant, cu proba scrisă în data de 15.11.2023.

La concurs s-au înscris 7 (șapte) candidați.

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Număr dosar Situația dosarului: ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 5272/31.10.2023 ADMIS
2 5296/31.10.2023 ADMIS
3 5432/03.11.2023 ADMIS
4 5439/03.11.2023 ADMIS
5 5455/06.11.2023 RESPINS Nu respectă prevederile H.G. 1336/2022, art.35
6 5459/06.11.2023 ADMIS
7 5484/07.11.2023 ADMIS

Prezentul proces-verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de gestionar-custode sală, studii medii, debutant, cu proba scrisă în data de 15.11.2023, ora 11.00, poate fi contestat până în data de 13.11.2023, ora 15:00.