PROCES VERBAL nr. 252/21.01.2021

 Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 140/24.12.2020 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Pruteanu Iulian – Președinte
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – Membru;
  3. Cană Dora-Alexandra – Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar.

s-a întrunit azi 21.01.2021 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de educator muzeal cu studii superioare, gradul II, în data de 29.01.2021.

La concurs s-au înscris un număr de 20 (douăzeci) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.crt. Nume și prenume candidat Situația dosarului Motivul respingerii
1. Bargan Olimpia-Gabriela

ADMIS

2.

Burduja Vasilica

ADMIS

3. Ciubotariu Andreea

ADMIS

4. Cozma Oana-Maria

ADMIS

5. Duran Gabriela

ADMIS

6. Duca Maria-Beatrice

ADMIS

7. Florea Nucu-Loredan

ADMIS

8. Ivanov Cristina-Diana

ADMIS

9. Leontioaia Ioana

ADMIS

10. Mazilu Oana-Liliana

ADMIS

11. Murdzek Lucia-Maria

ADMIS

12. Nechifor Paula

ADMIS

13. Negara Iuliana-Maria

ADMIS

14. Pitea Catalina Georgeta

ADMIS

15. Racovita Florentina

ADMIS

16. Sandru Ioan Adrian

ADMIS

17. Sosoi Mirela Maria

ADMIS

18. Stefan Iunia-Maria

ADMIS

19. Tigaeru-Harabagiu Oana

ADMIS

20. Ungureanu Oana-Daniela

ADMIS

 

Prezentul proces verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 29.01.2021, pentru ocuparea a două posturi vacante de educator muzeal II, studii superioare, poate fi contestat în până la data de 22.01.2021, ora 15.00.