PROCES VERBAL nr. 1099/10.03.2023

Comisia de concurs numită prin Decizia nr. 8/10.02.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

1.Pruteanu Elena – președinte;
2.Istrate Loredana-Elisabeta – membru;
3.Aron Alina-Virginia – membru;
Cristian Maria – secretar;

s-a întrunit azi, 10.03.2023, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea desfășurării probei scrise a examenului organizat pentru ocuparea unui post  vacant de referent de specialitate, studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 10.03.2023.

La examen nu s-a prezentat canditatul admis la proba de selecție a dosarelor.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Prezentul proces-verbal va fi afișat în data de 13.03.2023, ora 15.00.