Nr. 262/12.01.2024

 

Nr. crt. Cod numeric pentru identificare, ce corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs Punctaj

probă scrisă

Rezultat probă scrisă: admis/respins
1. 6338/28.12.2023 20,33 Respins
  • În conformitate cu prevederile art. 53 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (2) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul probei scrise se va afișa în data de 15.01.2024, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române, str. V. Alecsandri nr. 6.