Nr. 2788/27.05.2024

Nr. crt.

Cod numeric pentru identificare, ce corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă: admis/respins

1.

2503/14.05.2024

83,33

Admis

  • În conformitate cu prevederile art. 53 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul Resurse Umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Rezultatul probei scrise se va afișa în data de 28.05.2024, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr