Rezultatul probei scrise a concursului pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor spații verzi cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, funcție de execuție, personal contractual, cu proba scrisă în data de 18.02.2020

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat proba scrisă
Enache Valentin Cristian 83,33 ADMIS
Plugariu Mihai 73,33 ADMIS
Lupascu Constantin 51,33 ADMIS
Lupu Romica ABSENT RESPINS
Mardare Daniel ABSENT RESPINS
Vasilachi Augustin-Iulian ABSENT RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 19.02.2020, ora 16.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr. 4.
  • Proba practică va avea loc în data de 24.02.2020, începând cu ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

  1. Buzea Marcel              – Președinte
  2. Artene Vasile             –  Membru;
  3. Melinte Oana-Daniela  – Membru;
  4. Cristian Maria   – Secretar