Nr. 602/17.02.2020

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, grad II, studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 14.02.2020

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat proba scrisă
Pruteanu Iulian 96,5 ADMIS

 

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.
  • Afișat astăzi, 17.02.2020, ora 16.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.
  • Proba de interviu va avea loc în data de 20.02.2020, începând cu ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

  1. Leșu Georgiana-Iuliana – Președinte
  2. Pruteanu Elena  –  Membru;
  3. Melinte Oana-Daniela  – Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar