Nr. 88/09.01.2020

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat proba scrisă
Rosca Sandu 88,67 ADMIS
Hohaci Radu ABSENT RESPINS

 

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 09.01.2020, ora 16,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.
  • Proba practică va avea loc în data de 14.01.2020, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

 

 

 

Comisia de examinare:

 

  1. Buzea Marcel              – Președinte
  2. Artene Vasile             –  Membru;
  3. Pruteanu Elena  – Membru;
  4. Cristian Maria   – Secretar