Nr. 357/28.01.2021

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor cu studii generale/medii organizat în data de 28.01.2021

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat proba scrisă
Carp Lenuta-Cristina

89,66

Admis
Neghina Tatiana

88,66

Admis
Ceausu Loredana-Mirela

57

Admis

Crudu Georgeta-Loredana

50

Admis

Andrei Petrica-Gabriel

44

Respins

Oarza Ionut-Virgil

40

Respins

Cucutianu Francisc

0,00

Respins

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 29.01.2021, ora 15.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, 4.
  • Proba de interviu va avea loc în data de 03.02.2021, începând cu ora 11.00 în locația de pe Str. V. Alecsandri nr. 6, sala de ședinte de la parter.