Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat proba scrisă
1.Sirghi Valentin 95.66 ADMIS
2.Baroncea Constantin 80.33 ADMIS
3.Potop Cristina-Luminita 65 ADMIS
4.Toptea Clementina-Liliana 64 ADMIS
5.Ivan Danut-Dorel 63 ADMIS
6.Grasu Bogdan-Andrei 62 ADMIS
7.Lazanu Suzana 43 RESPINS
8.Cirstiuc Ionut-Adrian 37.33 RESPINS
9.Tanase Leonard 32.66 RESPINS
10.Ursache Mariana 1.66 RESPINS
11.Samoila-Livadariu Lenuta Dosar retras în data de 26.11.2019 RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 28.11.2019, ora 16,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.
  • Proba de interviu va avea loc în data de 04.12.2019, începand cu ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

 

Comisia de examinare:

 

  1. Terente Laura     – Președinte
  2. Acostachioaie Irina – Membru
  3. Leonte Diana-Lona – Membru
  4. Cristian Maria        – Secretar