Nume și prenume candidat Punctaj final probă scrisă Rezultat proba scrisă
1.Olteanu Daniela 96,8 ADMIS
2.Cernescu-Stefanescu Catalin-Eduard 82,33 ADMIS
3.Grozavu Flavia-Petronela 73 ADMIS
4.Sava Camelia-Violeta 63,33 ADMIS
5.Rotaru Alexandrina-Elena 59,33 ADMIS
6.Nenerica-Neamtu Elena 55,25 ADMIS
7.Luta Marina-Ioana 44,10 RESPINS
8.Diaconu Mirela 41 RESPINS
9. Vizitiu Mioara-Geanina 22 RESPINS
10. Dulman Vasilica 11,41 RESPINS
11. Burca Stefan 0 RESPINS
12.Sterpu Bogdan-Constantin Nu s-a prezentat RESPINS
13.Tarnavschi Lucian-Florin Nu s-a prezentat RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 28.11.2019, ora 16,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.
  • Proba de interviu va avea loc în data de 04.12.2019, începând cu ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

 

Comisia de examinare:

 

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte
  2. Cană Dora              – Membru
  3. Tacu Andreea                   – Membru
  4. Pruteanu Elena              – Secretar