Nr. 54/08.01.2020

 Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor cu studii generale/medii în data de 07.01.2020

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat proba scrisă
Ivan Danut-Dorel 82,33 ADMIS
Ichim Irina 58,67 ADMIS
Abuhnoaie Gigel 33,67 RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 08.01.2020, ora 16,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.
  • Proba de interviu va avea loc în data de 13.01.2020, începând cu ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

 

Comisia de examinare:

 

  1. Buzea Marcel                   – Președinte
  2. Artene Vasile                   –  Membru;
  3. Popa Daniela-Catalina  – Membru;
  4. Cristian Maria                 – Secretar