Nr. 3156/27.07.2021

 Rezultatul probei practice a concursului organizat în data de 27.07.2021 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier IT, studii superioare II

 

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă practică Rezultat proba practică: ADMIS/RESPINS
Tofan Răzvan 77,33 ADMIS
Țurcanu Răzvan-Florin-Marius 35,00 RESPINS

 

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul probei practice va fi afișat în data de 28.07.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul insituției.
  • Proba de interviu va avea loc în data de 02.08.2021, ora 11:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.

 

Comisia de examinare:

  1. Leșu Geogiana-Iuliana – Președinte;
  2. Săvoaia Dan-Alexandru – Membru;
  3. Cană Dora-Alexandra – Membru;

Cristian Maria – Secretar.