Rezultatul probei de interviu

a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, grad II, studii superioare, funcție de conducere, personal contractual

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă

  interviu

Rezultat probă

interviu

Pruteanu Iulian 99,66 ADMIS

 

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie, funcție de conducere.
  • Afișat astăzi, 21.02.2020, ora 16:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

 

Comisia de examinare:

 

  1. Leșu Georgiana-Iuliana – Președinte
  2. Pruteanu Elena  –  Membru;
  3. Melinte Oana-Daniela – Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar