Nr. 851/02.03.2020

 Rezultatul probei de interviu

a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant îngrijitor spații verzi

cu studii generale/medii  cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare

 ale muzeelor  literare

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă

  interviu

Rezultat probă

interviu

Lupascu Constantin 76,66 ADMIS
Enache Valentin Cristian 53,33 ADMIS
 

Plugariu Mihai

41,66 RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 02.03.2020, ora 16.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

 

  1. Buzea Marcel                 – Președinte
  2. Artene Vasile                 –  Membru;
  3. Melinte Oana-Daniela – Membru;
  4. Cristian Maria               – Secretar